Bugun...
KARAMAOĞULLARI BAYRAĞI NASILDI?
Tarih: 05-02-2015 15:29:00 + -


Karamanoğulları Orta Asya'dan "Üst Yurt -Türk Yurdu" Azerbaycan yolu ile Anadolu'ya gelmiştir.

KARAMAOĞULLARI BAYRAĞI NASILDI?

Selçuklu Sultanı Alâ-ed-din Keykubad, Karamanoğulları Beyi Nure Sofu’ya (Allah’ın nuru) Tabl(davul-boru), Sancak (bayrak) hil’at (beylik kaftanı),Mansur (ferman), hükümdarlık (egemenlik) vererek Sarıveliler, Başyayla, Ermenek’te Kmaış yöresi ile Balkusan’a 1228 yılında yerleştirmiştir.

Karamanoğulları’nın ilk başkenti Ermenk’in (2001) yılında kutlanma şenliklerinin metinleri Alâ-ed-din Keykubad’ın Nure Sofu’ya gönderdiği ferman Mustafa Ertaş ile yazar Vacit Atalık tarafından hazırlanarak kutlanmıştır. Bu nedenle Karamanoğulları Beyleri, vezirleri tarihi giysileri, kaftanları içinde vüzeralarının çadırı Ermenek’te kaymakamlığın önündeki parkta kutlama alanına kurulmuştur.

Değerli yazar rahmetli İbrahim Hakkı Konyalı ile araştırma yapmak için çok yerlere gittik. Bir seferinde Doç. Dr. Hasan Özönder, İbrahim Hakkı Konyalı ile birlikte Karaman’a gitmiştik. Yunus Emre’nin makamına vardık. İ.H. Konyalı elini Yunus Emre’nin mezarı üzerine koyarak “Yunus Emre burada yatmaktadır. Başka yerde arayanlar dalalet, hatta hıyanet içindedir “ derken Özönder fotoğraflarını çekiyordu.

İ.H. Konyalı büyüğümüz de Karamanoğulları bayrağı hakkında sorular yönelttim. Bana Karamanoğulları bayrağı hakkında bilgiler not ettirdi. Topkapı Sarayındaki deri üzerine yapılmış harita ve seyyah İspanyol papazın kitabından bilgiler sundu. Bana Konyalı’nın not ettirdiklerine harfiyen uyarak Karamanoğlu Bayrağı’nı alt ve üst kenarları düz, bayrağın ucu ovalımsı bez üzerine, birbirine eşit ölçüde, biri kırmızı, diğeri beyaz renk olmak üzeri (5) beyaz (4) kırmızı renk dalgalı şerit halinde (9) şeritten oluşturulmuştur. Modelde görüldüğü gibi kolonlar arası ki beyaz-kırmızı arasında siyah ince çizgiyle çevrilmiştir. “Alaca bir bayraktır.” Sarıvelilerde Başderede Ermenek’tegeçtiğimiz yıllarda Çurfalık denilen tezgahta kendilerinin ipliğini eğirip dokudukları bayrak rengindeki alacayı zıbın olarak dikip giyerlerdi. Şenliğe gelenler, vali ve erkanı ile o zaman İstanbul Belediye Başkanı Müfit Gürtuna’da büyük bir takdirle izlemişlerdi.

Topkapı Sarayı müzesi kütüphanesi (2755) numarada kayıtlı en eski dünya haritalarından birinin parçasıdır. XIV. yy.da İspanya doğumlu (D.1305) Fransisken papaz tarafından yazılmış “Book of the Knowledge” kitapta Karamanoğulları bayrağı hakkında bilgiler vardır.

Fransisken papaz o günün bilinen dünyasında (92) teşekkülde (devlet) (119) çeşit bayrağı kendi rengiyle bayraklarını tesbit ederek seyahat kitabına aynısını koymuştur. Dünya halklarına Hristiyanlık dinini yaymak için 15-20 yıl seyahat etmiştir.

Fransisken papaz şöyle yazar: “Bu Turguia (Türkiye) içinde bir şehir olan Cunio (Konya) zengin bir şehir, çoğu ülkede Cunya(Konya) diye biliniyor ve buranın bayrağı yatay kırmızı, beyaz dalgalı çizgilere sahiptir” Karamanoğulları bayrağıdır. Konya o tarihlerde Karamanoğularının başkentidir.

Anadolu Selçuklu Sultanı Kutalmışoğlu Süleyman Şah ile Bizans İmp. Aleksi Kommen arasında (1081) de yapılan antlaşma ile Anadolu topraklarına “Turchia” denilmiştir. Adı geçen haritada bu ifade yer almaktadır. Resimdeki atınbaşı üzerinde Turchia (Türkiye) yazmaktadır. Başındaki Horasani-Karamani-Külah ve sorguc onun Türk atlısı bir Bey olduğunu gösterir. Atlının arkasındaki kale üzerinde de “Larende” okunmaktadır.

Mısır Sultanlarının Moğol istilasına karşı Karamanoğullarını desteklemek amacı ile yeşil bayrak gönderdiklerini Mısır kaynakları yazar. Mısır Sultanı Baybars Anadolu’ya gelerek Selçuklularla işbirliği yapan Moğolları Elbistan sahrasında yendi. Selçuklu Sultanı Gıyaseddin’in yanında rehin bulunanKaramanoğlu Ali Bey Gıyaseddin Tokata kaçınca Ali Bey Baybars’ın huzuruna çıkar. Ali Beye sancak (yeşil bayrak) ve hediyeler verilerek kardeşi Mehmet Beyin yanına Taşeline gönderir.

Karamanoğlu Mehmet Bey 13 Mayıs 1277 de Konya’yı alır. Birde ne görsün Devleti dili Farsça ilim dili Arapçadır. Halk Türkçeden başka bir dil bilmemektedir. Mehmet Bey ünlü fermanını şu sözlerle yayınlar

“ Bugünden sonra; divanda, dergahta, barıgahta, mesliste ve meydanda Türkçeden başka dil kullanılmayacaktır. Defterler dahi Türkçe yazılacaktır. 13 Mayıs 1277 Karamanoğlu Mehmet Bey

bu ferman sadece bir Evrak-ı Metruke değildir. Hayata geçilecek bir anayasa maddesidir.

Karamanoğlu Mehmet Bey Osmanlı Beyliğinin kurucusu Osman Bey’e Tabl(davul) alem(sancak) kılıç verip Bey eylediği şikari tarihi (sayfa 78 ) de yazmaktadır.

Karamanoğlu Mehmet Bey 1278 yılında Göksu vadisi Kurbağa Hisarda bir Moğol ordusu öncü birliğince saldırdığı sırada kardeşleri ve amcazadeleri ile birlikte şehit edilmiştir.

Karamanoğulları ve Osmanlılara karşı başları sıkıştıkça müttefik oldukları Mısırın (yeşil bayrağını) düşmanlarına karşı kullanmışlardır.

Aslında Yavuz Sultan Selim’in Mısırı fethetmesi gerekçelerinden biri de budur.

Aşık Muslu’nun

Yeşil bayrak kalelerden söküldü

Çoluk, çocuk, sokaklara döküldü

Kale yandı ahalisi sürüldü.

Gedik paşa, etme elden say bizi

 

diye devam eden “ağıda (şiire) dayanarak bazı yazar (Karamanoğlu bayrağı yeşildi ) diye not düşmesi kanaatimizce yanlıştır” diye yazar. Ali Yıldız

Geniş bilgi için Karamanoğulları Bayrağı konusunu kitaplaştırarak gün ışığına çıkaran değerli yazar Ali Yıldız’ın (XIV yy. Dünyasında Teke/Antalya Bayrağı ve Karamanoğulları Bayrağı) kitabına lütfen bakınız.

Anadolu’yu keşfe çıkan seyyahlar ve haritacıların çoğu Muğla’dan Tarsus’a kadar olan bölgeyi Karamanya ve Karaman ili olarak gösterirler

Doğrudan Doğuraya

Mustafa ERTAŞ

Not: 19 Nisan 2012 de yayınlamıştık ancak gündeme yeniden taşımayı uygun gördük.
Bu haber 4153 defa okunmuştur.

Etiketler :

YORUMLARİLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KÜLTÜR-SANAT HABERLERİ