Bugun...
Mustafa Ertaş Kimdir?
Tarih: 30-04-2014 12:07:00 + -


Gazeteci Araştırmacı Yazar, Şair Mustafa Ertaş Kimdir?

Mustafa Ertaş Kimdir?

Mustafa ERTAŞ 1933 Yılında Sarıveliler İlçesinde doğmuştur. 1949 da, İvriz Köy Enstitüsüne girmiştir. 1956 Yılında, İvriz’den Öğretmen olarak mezun olmuştur. İlk şiirleri! İvriz İlk Öğretmen Okulunda yayınlanmaya başlamıştır. Şiirleri; Okulun çıkardığı gazetede devamlı yayınlanmıştır. Mustafa ERTAŞ! Öğretmenliğe, Karaman İli Avgan (Gündoğan) Köyünde; Başöğretmen olarak başlamıştır. Karaman İli Yollar başı (İlisıra) Kasabasında: Okul Müdürü iken; Öğretmen olan eşi! Ermenekli Günay hanımla evlenmiştir. Sevda ve M. Murat isimli iki çocukları olmuştur.

Mustafa ERTAŞ. Çumra İlçesi, Dinek Bucağında; Okul Müdürü olarak görevini devam ettirmiştir. Arkasından, Konya Merkez Gazi Mustafa Kemal Okulunda; 16 Yıl Öğretmenlik yapmıştır.

1960-1962 Yıllarında: Yedek Subay olarak, Askerlik hizmetini yapmıştır. 1975 Yılında davetli olarak; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gitmiştir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde; Dr Fazıl KÜÇÜK’LE tanışmış yaptığı inceleme ve araştırmalarını yayınlamıştır.

1982 Yılında eşiyle beraber; Türk çocuklarını okutmak üzere: Almanya’nın Nürnberg şehrine gitmiştir. Altı yıl orada eşiyle birlikte; Öğretmenlik yapmıştır. Almanya’da Öğretmenlik yaptıkları süre içinde; Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi Edebiyat Bölümünü bitirmiştir. Avrupa devletlerini eşiyle beraber gezmiş, intibalarını yayınlamıştır. Mustafa ERTAŞ Almanca bilmektedir.

İvriz İlk Öğretmen okulunda başladığı; Şiirlerini yazıp, yayınlamaya: Öğretmen olduktan sonra devam etmiştir.

Makale ve Şiirleri Karaman, Gazetelerinde; Konya Merkez Yeni Konya, Yeni Meram, Konya Postası, Tercüman, Milliyet, Hürriyet, Yeni Alanya gibi gazetelerde yayınlamıştır. Yeni Meram Gazetesinde makale ve şiirlerini yayınlanmaya devam etmektedir. 1962 Yılından beri; Orta Toroslar’da, Türkmenler, Yörükler ve Karacaoğlan’ la ilgili araştırmaları yayınlanmaktadır. Mustafa ERTAŞ’IN Şiir yazmak ve yayınlamak en önemli tutkusudur. 1970 de, Tekerleğin değmediği yer isimli eserini yayınlamıştır. Bu eseri; Milli Eğitim Bakanlığınca, satın alınıp, tebliğler dergisinde yayınlanmıştır. Bu eser yabancı dile çevrilip yayınlanmıştır. Konya’da, Sarıveliler’de, yörenin tarihi: Silifke’de, Türkmen Şenlikleri, Alanya’da; Tarih ve Kültür Seminerlerine, altı yıl katılan: Mustafa ERTAŞ katılımlarında bildiriler sunmuştur. Bazı eserleri! Türk Hava Yolları; SKY Dergisinde yayınlanıp dünyaya dağıtılmıştır. Meslek hayatında: 20 den fazla, teşekkür, takdirname, plaket almıştır. Türkiye İlim Edebiyat Eseri Sahipleri Birliği; İlesem üyesidir. 31 Ekim 1956 Yılında öğretmenliğe başlayan: Mustafa ERTAŞ; 16 Ocak 1996 Yılında kendi isteğiyle emekliye ayrılmıştır.

Mustafa ERTAŞ’IN: Araştırmacı Gazetecilik, Şairlik tutkusu devam etmektedir.

Mustafa Ertaş’ın Eserler:

1-Tekerleğin Değmediği Yer: 1970 Doğuş Matbaası-Konya-Yazarı Mustafa ERTAŞ. Konusu: Taşeli’nde, ilk defa, Ermenek, Kasaba ve Köyleri’nin tarihi, coğrafyası, kültürü, gelenek ve görenekleri, turizm, Karacaoğlan ile Şairleri, Toroslar’ı aşalım, Tekerleğin Değmediği Yer ve Ermenek haritası yazılmıştır. Yabancı dile de çevrilen bu kitap; 2007 Yılında, Türk Hava Yolları’nın: SKayn dergisinde, yayınlanarak; T.H.Y. NIN, uçtuğu(165) ülkeye de gitmiştir.

2- Fil Ahmet (Düzenli) 1973 Doğuş Matbaası- Konya. Yazarı: Mustafa ERTAŞ. Konusu: Fil Ahmet(Düzenli) hayatı, yakımları (Şiir) Akdeniz Yörükleri arasında; BARÇIN YAYLAGÜZELİ SEÇİMİ.

3-Karacaoğlan: Toroslar’ın Gönül Güneşi 1997 Özhürofset-Konya. Yazarı: Mustafa ERTAŞ. Konusu: Baş dere Barçın Yaylası’nda; Sosyal yapı, Gelenek ve Görenekler, Sarıveliler İlçesi ile Kasaba ve Köylerinin her yönü ile tanıtımı. Yaylagüzelinin, seçildiği yer, Toroslar. Karamanoğulları dönemi: Dil ve Birlik, Yörüklerde yayla göçü ve güzel seçimi; Halkın dilinde, Karacaoğlan, Cönkler yeni şiirler.

4-Taşeli’nde Karacaoğlan, Toroslar’ın Gönül Güneşi: 1999 Bahçıvanlar basım AŞ. Konya. Yazarı: Mustafa ERTAŞ. Konusu: Ermenek, Sarıveliler, Başyayla, Kasaba ve Köyleri’nin her yönü ile tanıtılması. Karamanoğulları’nın, siyasi seceresi, Karamanoğulları haritası, Fermanlar. Yaylagüzelinin, seçildiği yer, orta: Orta Toroslar da Barçın Yaylası. Bu güne kadar;  Karacaoğlan’ın dizeleri. Taşeli halkının ağzında yaşayan dildir. Türkçenin Resmi Devlet Dili, olarak kabulü. Üçü birlikte.

5- Ermenek- Sarıveliler- Başyayla Haritası. 10 Ağustos 2002 Özhürofset- KONYA. Yazarı: Mustafa ERTAŞ. Konusu: Adı geçen üç, İlçenin coğrafyası, eski ve yeni adları, tarihi eserleri. Taşeli bölgesi, her yönü ile birlikte, haritası ilk defa yayınlandı.

6- Toroslar’dan Doğan Güneş 2005 Özhürofset Konya. Yazarı: Mustafa ERTAŞ. Konusu: Sarıveliler İlçesi, her yönü ile tanıtılması.

a-    Coğrafyası.

b-    Tarihi.

c-    Genel Kültürü.

d-    Arşivlerde Baş dere, Sarıveliler.

e-    d- Karamanoğulları dönemi.

f-    Alim ve evliyaları, şairleri, sosyal yapı ve gelenekleri, son seçilen; Barçın yaylası, Güzeli’nin, kısa öyküsü.      

Taşeli’nde ilk defa: Kaza kurşununa, uğradı canım (Tunam ağlasın) türküsü; T.R.T. 08 Ekim 2004. tarih ve 838 repertuar nota ile notaya alınmıştır. Kurtuluş savaşına katılanlar: Cumhuriyet dönemi, ulaşımı ile Sarıveliler İlçesi’nin, dünü, bu günü: Kitapta yer alır.

7- Taşeli’nin Batmayan Güneşi; Karacaoğlan. 2009. Özhürofset- Konya. Konusu:

Bölüm 1- Karaoğlan’ın, doğup büyüdüğü; Taşeli’nin coğrafyası ve genel kültürü.

Bölüm 2- Karacaoğlan için ne dediler, neler yazdılar. Onu yetiştiren etkenler.

Bölüm 3-Taşeli, Konya, Karaman diyarından; Osmanlı döneminde sürgünler.

Bölüm 4-Cönkler ve yeni şiirler.

Bölüm 5- Orta Toroslar da, Taşeli halkı ve Yörükler, iç, içe yaşarlar.

Bölüm 6- Karacaoğlan Taşeli’nin çocuğudur.

Bölüm 7- Türk dili ve Karacaoğlan. Bölüm 8- Sözlük şiirlerin fihristi, kaynaklar.

8- Sarıveliler İlçe, Kasaba Ve Köyleri Haritası, 2009 Özhürofset- Konya. Yazarı: Mustafa ERTAŞ. Konusu: Sarıveliler ilçesi, Kasaba ve Köyleri’nin, coğrafyası ile eski ve yeni adları, tarihi eserleri, coğrafyası. Yeri ve sınırları ile Taşeli bölgesinde; İlçe Kasaba ve Köyleri, her yönüyle anlatıldı.

9- Aksal Ümmi Sinan Hazretleri: 2011 Özhürofset. Konya. Yazarı Mustafa ERTAŞ. Konusu: AKSAKAL-Ümmi Sinan Hazretleri’nin, hayatı, Sarıveliler’deki evinin örenesi( Makamı); Sarıveliler’den, Elmalı’ya, Aksakal’dan, Ümmi Sinan’a uzanan, menkıbeleri: Tarikatı, yetiştiği ortam, eserleri; Divanından seçme şiirler: Aksakal ile ilgili, Milliyet Gazetesinde yayınlanan gerçekler; Sarıveliler İlçe, Haritası, İstanbul’dan dönüş yolu, üzerindeki şehirler, Köylerin fotoğrafları: Sarıveliler’in, kısa tarihçesi kitapta yer alır.

10- Uygarlıkların Ulu Denizinden Damlalar: 2013 Bahçıvanlar Basım Sanayi Aş. Konya. Yazarı: Mustafa ERTAŞ. Konusu:

1. Bölüm: Türk kavmi kimdir?  Türk Milleti kimdir? Oğuzlar.

2. Bölüm, Dünya’nın çeşitli coğrafyalarında, kurulan; Türk Devletleri.

3. Bölüm: Tarihteki, Orta Asya Türk Devletleri, Avrupa Türk, Hun İmparatorluğu.

4. Bölüm: Orta Asya kökenli, Türk Devletleri, Anadolu’da; Parlak bir medeniyetin, kurucusu: Türk Devletleri, Hindistan’da kurulan, büyük; Türk İmparatorluğu ile Mezopotamya da kurulan; Sümer Türk Devleti! Cumhurbaşkanımızın, forsunda yer alan (16), Türk Devleti, Dr. Nuri Yazıcı: Tarihte, Türk Devletleri, adlı eserinin, 146. Sayfasında, tarihteki; Türk Devletleri sayısını! 184 olarak, göstermektedir. Biz kitabımıza, bu devletlerden, 22 sine renkli olarak yer verdik. Diyen Yazar Mustafa ERTAŞ, Kitabımızın son sayfasında: 38 Türk devletinin ismini yazdık demiştir. Bu sayının içinde; Dünya’da kurulan, Türk Beyliklerinin adları, devlet unvanını almadığı için: Devletler, listesine, Türk Beylikleri yazılmamıştır. Diyen Mustafa ERTAŞ, Türklerin ne büyük; Ulu bir Millet olduğunu, çalışmalarım sonucunda, bu gerçeklere bir daha ulaştım, demiştir.

Mehmet Şimşek Araştırmacı Gazeteci Yazar Mustafa ERTAŞ; Sarıveliler, İlçesi'nin, yetiştirdiği: Duayen, Gazeteci Yazar ve Şairlerindendir. Aziz, dostuma, sağlıklı sıhhatli ömürler diliyorum. Nice, eserler vermesini temenni ederim. Mehmet ŞİMŞEK. Art. Yazar.
Bu haber 5409 defa okunmuştur.

Etiketler :

YORUMLARİLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KİM KİMDİR? HABERLERİ

ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR