Bugun...

Avk. Ömer KARAYUMAK
BİR HİZMET BEKLİYOR KARAMAN SİZDEN
Tarih: 17-01-2014 17:49:00 Güncelleme: 17-01-2014 17:49:00


İnsan neslinin toplumsal yaşama adım attığı ve toplum olma bilincine ulaştığı tarihin ilk devirlerinden günümüze kadar geçen zaman diliminde devamlı güncelliğini koruyan çok önemli iki sosyolojik kavram vardır:

        Şehirler mi insanları yönlendirir, yoksa insanlar mı şehirlere  yön verir?

 

         Şehir ve tarih, şehir ve insan, şehir ve kültür birbirini tamamlayan ikiz kelimelerdir. Şehirden bahsetmek, insandan konuşmaktır. İnsandan konuşmak, kültürden ve medeniyetten bahsetmektir.

Şehirler vardır; Camiler, mescidler, medreseler, imaretler, hanlar, hamamlar, kütüphaneler, sebiller, çeşmelerle dopdolu kültür ve medeniyet yataklarıdır.

Şehirler vardır; Bilginler, alimler, şairler, arifler, san’atkârlar yatağıdır.

Şehirler vardır; Bunların hepsini birden içinde barındırır. Camileri, mescidleri medreseleri, imaretleri, hanları, hamamları, kütüphaneleri, sebilleri, çeşmeleriyle dolu olduğu kadar, Bilginleri, alimleri, şairleri, arifleri, sanatkârlarıyla da ünlüdür ama, yalnızdır, sahipsizdir, çaresizdir, bakımsızdır, metruktur. Asırlara, yüzyıllara hükmetmektedir ama ne yazık ki kendi kûuşe-i uzletine  çekilmiş üzerinde yaşadığı insanların  duyarsızlığı, hayırsızlığı, adam sendeciliği ,boş vermişliği  yüzünden küskündür ,üzgündür, dargındır. Sorunları vardır, dertleri vardır yumak yumak. Çözülmeyi bekleyen problemleri vardır. Oysa çok fazla bir şey istemez insanından. Birazcık ilgi.. Azıcık anlayış…Horlanmama, hor kullanılmamak istemektedir kucağında yatırdığı hemşehrilerinden. Biraz da yatırım tabii.

       Karaman ne yazık ki bu üçüncü grup şehirlerin içinde yer almaktadır. Sevgiye, saygıya, ilgiye, alakaya, bakıma, estetiğe, imara, yatırıma muhtaç Karaman; bağrında taşıdığı insanlardan bir güler yüz beklemektedir. Bir kadirşinaslık beklemektedir büyütüp yetiştirdiği  aydınından, vekilinden, başkanından, bakanından.

       Bu girizgahı yapmamızın sebebi oldur ki; Son günlerde Karaman’da tatlı bir hülyadan bahsedilmeye başlandı  sosyal medyada. Karaman’a bir havaalanı yaptırılmasıAslında bu tatlı hülya yeni ortaya çıkmış bir değildir.Yetmiş yıllık bir rüyadır bu. Bilenler bilir ama bilmeyen genç nesle de biz aktaralım dedik.

       1940 lı yılların başları. Yaşadığı bu şehre karşı kendisini sorumlu hisseden bazı kişilerin (- ki ölenlere rahmet, geride kalan varsa uzun ömürler niyaz ediyorum-) uzun uğraşıları ve olağanüstü çabaları sonucunda Karaman’da kurulacak havaalanı için kullanılmak üzere kamulaştırılacak yerle ilgili bir Bakanlar Kurulu kararı çıkartılır.

        Cumhur Başkanı İsmet İnönü’nün imzasıyla  Başbakanlık Muamelat Umum Müdürlüğü kararlar Müdürlüğünün 3/8158  sayısıyla yayınlanan 28.10.1948 tarihli  bu kararname aynen  şöyledir:

“ Karaman ilçesinde uçak alanı için lüzumlu olan sahipleri ile miktarı ilişik cetvelde  yazılı bulunan gayrimenkullerin kamulaştırılması, Milli Savunma Bakanlığının 6/ 10/1948 tarihli ve 4099/10030 sayılı yazısı üzerine 3887 sayılı kanunun birinci maddesine göre,Bakanlar Kurulunca 28/10/1948 tarihinde kararlaştırılmıştır.” 

                                                                                 CUMHURBAŞKANI

                                                                                           İSMET İNÖNÜ  

      

                                                                                                                   İMZA

 

         Başbakanlık Arşiv Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Arşivinde  bulunan ilişikteki belgeden anlaşıldığına göre: ”Karaman’da uçak alanı yapılacak saha içindeki arazi vergi değerleriyle tahrir ve parsel numaralarını gösteren çizelgede, tam kırk adet parselin numaraları, tahrir numaraları ve  vergiye tabi kıymetleri de  satır satır yazılmıştır.

       Görülüyor ki; Karaman'a hava alanı yaptırılması  ile ilgili çalışmalar 1940 yıllarında başlamıştır. Ne var ki aradan 70 yıl geçmesine rağmen hala bir sonuç alınamamıştır.

       Gerek tarihi, gerekse sosyal ve ekonomik kriterler itibariyle Karaman’la kıyas edilemeyecek pek çok şehirde hava alanı olmasına karşın,Türkiye'nin çok önemli bir tarım ve sanayi şehri olan, ihracatta ilk sıralarda yer alan, tarım ve sanayileşmede önder, ekonomik büyümede on büyük şehir arasında yer alan Karaman’da bir havaalanının olmaması gerçekten düşündürücüdür. Karaman halâ öksüz, halâ yetim, halâ sahipsiz, halâ yatırımlara muhtaç.

       Bir himmet bekliyor Karaman sizden.

       Umuyoruz ki, Karaman'ın öz evladı Lütfi Elvan  bakanımız Karaman'a bu himmeti, bu hizmeti çok görmez.

Karamanda uçak alanı yapılacak saha içindeki arazi  vergi değerlerile tahrir ve parsel numaralarını gösterir numaralarını gösterir çizelgedir

 Topu

 

ParselNo.

Tahrir-Fo.

Vergice kayıtlıkiymeti Lira Ku.

1

55

56 25

 2

55/1

56 25

3

123

150 00

4

58/1

7 60

5

5S

150 00

6

88

40 00

7

72/75

90 00

8

76

45 00

9

77

45 00

10

78

50 00

31

79/1

15 00

12

79/2

15 00

33

80

20 00

14

71

105 00

15

 67 :

90 00

16

81

120 00

17

70

45 00

18

113

150 00

19

88

30 00

20

84

60 00

îÖ

85

60 00

22

96

106 00

23

100/101

540 00

34

126

50 00

25

S8/1

13 00

26

88/2

13 00

27

88/3

13 00

28

98

Î50 00

29

97

120 00

30

        87

120 00

31

         89

180 00

32

90

60 00

33

91

100 00

34

100

500 00

35

99

250 00 •

36

102

100 00

37

92

X00 00

38

 158

50 00

39

108

250 00

40

no

150 00

 

40

                                  4265 10

Düşünceler

Tahrir kayıtların uygun olduğu  tastik kılındı .15/3/948

Özel Saymanlık Gelir Memuru

 


Bu yazı 1233 defa okunmuştur.

YORUMLARYAZARIN DİĞER YAZILARI