Bugun...

Halit AKSUNGUR
SARIVELİLER GELENEKSEL KARACAOĞLAN YAYLA ŞENLİKLERİ-6
Tarih: 28-08-2014 08:21:00 Güncelleme: 28-08-2014 08:21:00


 Sürgün olayları tarihimizde sık sık olmuştur. Özellikle Ermenek ve Karaman bölgesinden yapılanlar insanlıkla bağdaşmayan uygulamalar içinde yapılmış olup, yürekler acısı durumlar yaratmışlardır. Osmanlı- Karamanoğulları Beyliği arasında amansız bir savaş sürüp gitmiştir. 1473 teki Osmanlı- Karamanlı çatışmaları Sultan Alanı ve Mennan Kalesinde karaman’lıların yenilgisiyle sona erdirildikten sonra, Osmanlının devşirme vezirlerinden (dönme) Gedik Ahmet Paşa Ermenek ve Karaman halkının bir çoğunu Sürgün etti.  İstanbul’un nüfusu azalmıştı. Başkent olarak bayındır olması isteniyordu. Bu nedenle yapı ustaları, marangozlar, demirciler, bakırcılar, dülger, debbağ gibi elinden iş gelen o günün teknik elemanları İstanbul’a sürgün edilirken bir kısmı da Aydın, Muğla, Balkanlara,çeşitli tarihlerde Kıbrıs’a sürüldü. Yoksul olanları Raka, Hama, Humus, Kafkaslara sürüldüler. Kıbrıs’a gidenler gemide başkaldırarak kaptanı etkisizleştirerek bir bölüğü geri dönebilmiştir. Bu yıkımın arkasından İkinci Vezir Rum Mehmet Paşa Fatih’e Gedik Ahmet Paşanın altın, gümüş sikkeler alarak zenginleri  koruduğunu Sürgünlerin işsiz-güçsün fakir-fukara olduğunu söyleyerek yeni görevi almayı başarır. İleri gelen adamlarına, papazlara” Gönlünüzü hoş tutun. Türklerin İstanbul’da Rumlara yaptığını misliyle Taşeli’nde, Ermenek ve Karamanda biz de onlara yapıyoruz” dediği yazılı kaynaklara geçmiştir.Birkaç örnek:

   1-“Yörüklerin asıl vatanı olan İç-il sancağında iskanlarına ve şekavetle meşgul olanların Kıbrıs Adasında kalabent edilmesine dairferman:s.140’dan 145’e,118’den 120’ye kadar tarih Evailiza 1119,M.1707 - Anadolu’da Türk Aşiretleri Ahmet Refik Enderun Kitabevi İstanbul 1989

 

2-“İskan edildikleri yerlerden çıkıp Anadolu’da şekavet eden aşiretlerin te’diplerine dair sayfa 155’den 157’ye kadar - Anadolu’da Türk Aşiretleri Ahmet Refik Enderun Kitabevi İstanbul 1989

3-“Raka’dan firar eden cemaatler hakkında sayfa 170’den 185’e kadar “ - Anadolu’da Türk Aşiretleri Ahmet Refik Enderun Kitabevi İstanbul 1989

4-“Kocacık Yörükleri sayfa 13’den 16’ya kadar Balkanlarda “ - Anadolu’da Türk Aşiretleri Ahmet Refik Enderun Kitabevi İstanbul 1989

5-“Evladı Fatihan sayfa 116 tarih 1202, M.1690” - Anadolu’da Türk Aşiretleri Ahmet Refik Enderun Kitabevi İstanbul 1989

6-“Selanik sayfa 9’dan 25’e kadar,Naldöken sayfa 22-23 Köselerli Yörükleri sayfa 26 - Anadolu’da Türk Aşiretleri Ahmet Refik Enderun Kitabevi İstanbul 1989

7-İstanbul’a Sürgünler sayfa 107’den 109’a kadar - Konya Tarihi  İ.H. KONYALI 

                              

 

Gazetelere yansıyan   haberlerde de “Karacaoğlan’ın ruhuna fatiha” yazısı teyit edildi. İlçe Belediyesi  de taş ile ilgili doneleri İstanbul Üniversitesine gönderildi. 300-400 yıl öncelerine dayandığı bildirildi.” Denilmektedir. Aynı haber Yeşil ERMENEK Gazetesinde  birinci sayfadan okuyucularına ulaştırdı.“SARIVELİLER  Postası, Karacaoğlan’ın Mezar Taşı İncelendi” başlığı altında ilk sayfa da verdi. Doğal olarak çevrede büyük bir yankı uyandırdı. Bu yazı 8439 defa okunmuştur.

YORUMLARYAZARIN DİĞER YAZILARI