Bugun...

Halit AKSUNGUR
SARIVELİLER GELENEKSEL KARACAOĞLAN YAYLA ŞENLİKLERİ-7
Tarih: 28-08-2014 08:25:00 Güncelleme: 28-08-2014 08:25:00


 Gerçekten Karacaoğlan’ın mezarı diye bir takım yerlerde bir taş yığının gösterildiğini de biliyoruz.. Yukarıdan beri Karacaoğlan’ın Taşeli yöresindeki yer adlarını, yörenin dilini ve giyim kuşamını dile getiren şiirlerinden örnekler sunuldu. Bunlardan bir anlam çıkaramayanlar, O’nun bu toprakların çocuğu olduğunu işaretleyen kanıtlardan bir iki örnek daha verelim. Önce şu soruların yanıtlanması gerekir:

 1. Karacaoğlan, bizim hemşehrimizdir, diyenler yukarıdaki şiirler örneğindeki gibi kaç tane şiir var ki o memleketin dilini, giyimini, yer adlarını, yaşam biçimlerini dillendirmiş olsun?                                                            2. Şiirlerinde geçen sözcüklerde günümüze kadar gelmiş olan Taşeli yöresi sözcükleri ve yer adları vardır. (Yukarıda örnekleri verildiği gibi). Bunları görmezden mi geleceğiz?                                                           3. Karacaoğlan’ın  Taşelinin çocuğudur savını ileri süren bizler elimizde BEŞ tane cönk var ki hepsi de bu yörede bulunmuş yazılı belgelerdir. Bunları yok mu sayacağız? Bu cönkler nereye giderseniz gidin birer belgedir kanıttır. İşte o cönklerden örnekler:                                        

 1. Cönkteki kayıtlar: Sarıveliler karyesi, H. 1223 Karacaoğlan’ın şiiri                                                                                                  Gene geldi bahar temi                                              Gater gater oldu göçler                                                                               Yaz günleri şimden geri                                       Donun giymiş her ağaçlar                                                           Yaz gününün bulanığı                                   Türlü türli öten kuşlar                                                                              Akar seli şimden geri                                    Ciğer yakar şimden geri                                        2. Taşeli (Sarıveliler, Ermenek, Başyayla) yörelerinden Ali Rıza Yalgın tarafından derlenerek Konya’da “Babalık” Gazetesinde 23  Zilhicce- M. Temmuz 1922 yıynda yayınlanan Karacaoğlan şiirlerinden örnekler.                                                                                                                                                                                            3. Sarıveliler İlçesi, K. Karapınar mahallesinde Ramazan Tunç’un eşi Ebiş Tunç (D. 1926) Başdere Karacaoğan pazarı çevresindeki insanlara şöyle dert yanmış.                                                                                                              Yüce dağ başında yatmış uyumuş            Yüce dağ başından indiremedim                                     Ala gözlerini uyku bürümüş                        Yönünü yönüme döndüremedim                                           Eller sevdiğini almış yürümüş                     Bir elimde kalem bir elim divit                                                  Benim kara gözlüm yad oldu gelmez              Kız senin aklını kandıramadım.                                                                                                Evlerinin önü havlı duvarı                                                                                                                                Daramış zülfünü vermiş tımarı                                                                                                                                Ak gerdanın altı zemzem pınarı                                                                                                                              Verdi ağzıma da kandırdı beni.                                                                4. Mustafa Ertaş tarafından kaleme alınan “ AŞIK FİL AHMET İLE AHMET ONBAŞI” adlı kitabın 78. Sayfasından alınan Karacaoğlan şiirinin ilk ve son dörtlükleri.                                                                                              Sultan Süleyman’a kalmayan dünya                       Karacaoğlan der ki ezelden ezel                                       Bu dağlar yerinden ayrılır bir gün                             Duruldu suyun da kazıldı mezar                                               Nice bin senedir çürüyen canlar                                              Ellere yar verdin el ele gezer                                     Hak’kın emri ile dirilir bir gün                                Her daim garezin bana mı felek                5.Taşelinin Batmayan Güneşi – KARACOĞLAN’IN 24. Sayfdan:  Başdere Karacoğlan Pazarı ve burada söylediği şiir.                                                                                                   Canım beni niçin zarı eylersin                                            ELİF’imin yazılmıştı maskına                                       Verdiğim ikrardan dönen değilim                               Yoksa yârim yad mı düştü köşküne                         Senden gayrısına vermem meylimi                        Ben yandım kül oldum senin aşkına                 Uçup daldan dala konan değilim                              Beyhude yerlere, yanan değilim             

                                                               Karaçoğlan bilir senin halini                                                                                                                                      Kadir Mevlam açık etsin yolumu                                                                                                                            Senden gayrısına vermem meylimi                                                                                                                          VALLAHİ BİLLAHİ veren değilim.                              Bu yazı 8330 defa okunmuştur.

YORUMLARYAZARIN DİĞER YAZILARI