Bugun...

Halit AKSUNGUR
SARIVELİLER GELENEKSEL KARACAOĞLAN YAYLA ŞENLİKLERİ
Tarih: 25-07-2014 19:50:00 Güncelleme: 25-07-2014 19:58:00


1.BÖLÜM

Türkiye’de Karac’Oğlan adında bir ozanın varlığını (1914) de ilk kez ortaya koyan Fuat KÖPRÜLÜ’dür.”İkdam” Gazetesinde aşağıdaki Karac’Oğlan’ın iki dörtlüğünü yayınlamıştır.

   Bire ağalar bire beyler,                                   Seni bana gayet güzel dediler,

   Ölmeden bir dem sürelim,                             Göster cemalini görmeye geldim,

   Gözümüze kara toprak,                                  Şeftalini derde derman dediler,

   Dolmadan bir dem sürelim.                           Gerçek mi sevdiğim sormaya geldim.

 

Ali Rıza YALGIN (1920) li yıllarda “ilk Tedrisat Müfettişi iken on bir kazalı Konya’da muharrirlik yaptım. Görevim sebebiyle gittiğim Ermenek kazasında,Ermenek kazasının Barçın Yaylası eteğindeki köylerde yaptığım tehkikat ve tetkikat Karacaoğlan’ın şiirlerinin sazla çalındığını gördüm, sözle söylendiğini işittim. Bu dizeleri derleyerek Konya’da Türkiye’nin en büyük gazetesi BABALIK’ta 22 Zilkade 1340 M.18.07.1922 yılında yayınladım.” der.

1927 yılında Karac’Oğlan’ı kitaplaştırarak ünlenmesine Saadeddin Nusred ERGUN olmuştur.Karac’Oğlan’ın yaşadığı Taşeli’nde halkın dilini,yaşayışını,giyim kuşamını,yaylalarını,dağlarını şiirlerinde kendine özgü benzetmeleri ve tasvirleriyle işlemiştir.”Aşık Edebiyatında yeni bir çığır açmıştır.”Taşelinde türkü söylemek yerine Karac’Oğlan çağırmak” sözü yaygındır.

Sevgilisi ELİF seçilen Barçın Yaylası güzelidir.Yörük kızını Karac’Oğlan’a vermemek için bir gece ansızın sırra kadem basar. Karac’Oğlan’da sevgilisini bulabilmek için diyar diyar gezer.

15-16. yüzyılda yaşadığı kabul edilen Anadolu’nun birçok yerinde makamı ve mezarı olduğu söylenen Halk ve hak şairi Karac’Oğlan ile ilgili olarak Karaman ili Sarıveliler İlçesinde 20-21 Haziran’da (2014) geleneksel 7.Anma Şenlikleri görkemli olarak kutlandı.

 

Karaca Oğlan Hakkında;

Karacaoğlan’ın Mezarı Nerede?

Ermenek Haber Sitesi Yazarı ve Yayncısı Sayın Durmuş Ali ÖZBEK,   23-02-2014 11:53:00Tarihinde Yayınladığı  Makalesinde; 

 

            "Çocukluk anılarımın içinde ‘unutamadıklarım’ diye sınıflandırınca bazı anılarım vardır ki hatırlayınca gerçekten hayranlıkla yâd ederim.

            Bir komşumuz vardı (mekânı cennet olsun) sureleri öğrenmek için evine gider bizi okuturdu. Yaşım altı, yıl 1966. İlk duaları ve sureleri öğrendikçe onun sevinciyle eve dönerdim.

            Henüz okula gitmiyordum. Dua ve sure okumamız bitince bir kitap çıkarır zaman zaman o kitaptan şiir okunduğuna tanık olurdum. Şiirler okundukça kafiyelerin melodimsi sesini duymaktan zevk alırdım. Komşumuzun elinde gördüğüm kalınca bir kitaptı. Bu kitabın “Karacoğlan” kitabı olduğu söylendiğini de hiç unutmam. Çünkü “Karacoğlan” sözcüğünü ilk duyuyor ve bana yöremiz terimi iletöyfe (değişik, çeşit ) geliyordu.

            Aradan zaman geçip okul yaşantımız başlayınca  “Karacoğlan”nın Çukurova’da yaşamış bir şair diye öğretildi.  Türkçe ve Edebiyat derslerinde hep bu görüşün ürünlerini okuduk.

            İlkokulu bitirdikten sonra babam ortaokula göndermemişti. Bir yıl deyim yerindeyse köyde it taşladık. İkinci yıl yine babam ortaokula yazdırmamıştı. Benim yaşımdaki çocukların Mersin’e gidip portakal kesimde çalıştıklarını duyuyor, köyümüzden de birçok çocuğun gittiğini görüyordum.

            Yıl 1973 bende gizli gizli Mersin’e kaçmak için hazırlık yaptım. Kendime bir mitil hazırladım. Bir sabah erkenden evden çıkıp Ermenek’e ulaştım. Mersin’e gitmek için 20 liraya yolcu bileti aldım. Bu bilet bir koltuk için değil, arada bir tabureye oturma bileti idi. Mut’a indiğimizde verilen molada çevreyi gözlemliyordum. İlk patlamış mısırın kâğıt külah içinde satılışını gördüm. Derken Çınarlı Park içinde“Karacoğlan” heykelini gördüm. İlk defa “Karacoğlan” adını “Karaca Oğlan” olarak orada okudum. Okula gitmeden dinlediğim şiirleri hatırladım. Şiiri okuyan muhterem, “Karacoğlan”ın Ermenek civarında da yaşadığını da söylüyordu ama yer olarak nereyi kastettiğini tabi ki bilmiyordum. Derken Mersin’in Tömük Kasabasında birkaç günümüz geçti ve hiçbir iş bulamadan, çalışmadan geriye döndüm.

            Güneyyurt Ortaokulu açılınca yeniden öğrenim hayatım başladı. Türkçe derslerinde Karaca Oğlan adı geçince köyde dinlediğim şiirler ve Mut’ta bulunan heykel havsalamda canlanıyordu. Lise, üniversite ve çalışma hayatımız ve yıllar sonra sahaflarda kitap aramalarım takip etti. 1990 lı yıllarda, çocukluğumda gördüğüm “Karacaoğlan” kitabını aradım uzun zaman. Yoktu öyle bir kitap. Halâ da bulamadım o kitabı. Nice yayın kataloglarını taradım maalesef. Bunun yanında Karac’Oğlan üzerine yazılmış çok kitaplar edindim. Kitaplarda genel olarak Karac’Oğlan’nın yaşadığı mekân olarak gösterilen yerin Çukurova olduğu, dayanaksız sahiplenmelerin çok olduğunu gördüm. Hatta Karacaoğlanların kimi usta, kimi kalfa, kimi yeni yetmeler olarak çeşitli kitap sayfalarına girdiğini, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci Karacaoğlanların varlığını okudum.

            Sonraki yıllarda yöremiz yazar ve şairlerini okumaya başlayınca Sayın Mustafa Ertaş Bey’in tezleri dikkatimi çekti. “Karac’Oğlan Sarıveliler’de yaşadı.” Mustafa Ertaş Beyin hangi dayanaklara dayanarak bunu savunduğunu anlamak için kitaplarını inceledim. Evet, Ertaş Beyin yöremizden derlediği şiirleri okuyunca benzerlerinin benim çocukluğumda o yaşlı amcalar, dayıların dillerinde de dolaştığını çok iyi anımsıyorum. Hele komşumuzda okunan şiir ve buralarda yaşamış denilmesini unutamıyorum.

            Derken günümüze ulaştık ve Ertaş Bey, Karacaoğlan üzerine kitaplarını yayınlamaya devam etti. Sarıveliler haklı olarak mı, yoksa nasıl Karacaoğlan Şenliklerine sahip oldular düşüncesinde iken Sayın Ertaş Beye 09.02.2014 günü öğleden sonra misafir oldum. Karacaoğlan üzerine derlediği şiirleri, cönk örneklerini ve kitaplarını gösterdi. Kitaplarından iki tanesini de imzalayarak takdim etti. Ertaş Beye teşekkürlerimi sunuyorum.

            Araştırmacı Mehmet Şimşek’in 2013 yılının Eylül ayı başlarında görüntülediği resimler elime geçti.  Bu resimler bir mezar taşı resimleri idi. Mezar taşı resmini 15.02.2014 günü Konya’da Rampalı Çarşıda bir sahafta çalışan Asya İslam Ülkeleri Dilleri ve Araştırma Uzmanı Sayın Mükremin Kızılca’ya okuttum. Taş üzerinde dört kelime bulunmaktaydı. Bu kelimeler alt alta yazılmış Osmanlıca kelimelerdi. Her kelimesi alt alta olmak üzere; “KARACA, OĞLAN, RUHUNA, FATİHA” yazmakta olduğunu söyledi. İkinci resmi de gösterdim onunda aynısı olduğunu beyan etti. Bu resimdeki mezar taşları yeni yapılmış bir mezar taşı değil, üzerinden yüzlerce yıl geçmiş, yosunlaşmış ve siyahlaşmış mezar taşı olduğunu ilk bakışta gören her insanın kanaat getireceği kesindir.

            Sarıveliler’in yerel yönetimi ve kaymakamlığı uzman kişilerden, üniversiteden, müze müdürlüklerinden oluşan heyetten raporla belgelendirilip belgelendirilmediklerini Sarıveliler Belediyesi, Sarıveliler Kaymakamlığı web sitelerinden araştırdım. Bu türde bir kayıt göremedim. Doğrusu her yıl düzenlenen Karacaoğlan Yayla Şenliklerinin dayanağını, Karacaoğlan’ın Sarıveliler’de yaşadığı halka açık olarak web sitelerinden duyurmaları gerekir düşüncesindeyim.

            Mezar taşının varlığını ve yerini mutlaka onlarda biliyorlardır. Ancak belgelendirilmeyince bu yazımın içeriğinde de bahsettiğim bilmem kaçıncı Karacaoğlan durumuna düşebilir.

            Gerçek Karacaoğlan’ın mezarının Sarıveliler’de olduğu bir an önce belgelendirilmesi ve mezarlığın çevre düzenlemesinin yapılması Sarıveliler adına yakışan bir hizmet olacaktır. İşte o zaman belgeyle sabitlenen Karacaoğlan mezarının Sarıveliler’de olduğu doğruluğunu kabullenmeyen kimsenin kalmayacaktır." demektedir.

 

Halit AKSUNGUR                        Mehmet ŞİMŞEK                                    Doğrudan Doğruya

Araştırmacı folklörcü yazar            Araştırmacı yazar                                     Mustafa ERTAŞ

 

 

GSM:05448066750                   GSM:05334313213                    Gazeteci Araştırmacı Yazar 19 Temmuz 2014 KONYA                                                                                                        GSM:05058743303         Bu yazı 8658 defa okunmuştur.

YORUMLARYAZARIN DİĞER YAZILARI