Bugun...

Hidayet AYTEKİN
A. Vacit ATALIK
Tarih: 23-05-2014 16:54:00 Güncelleme: 23-05-2014 16:54:00


                 Ermenek’te canlı tarih olarak bilinen A. Vacit ATALIK Bey 12 Mayıs 2014 günü hakkın rahmetine kavuşmuştur.

A.Vacit ATALIK Bey, Karamanoğullarından günümüze kadar uzanan süreçte Ermenek’in yönetiminde söz sahibi olan köklü bir ailenin evladı olarak 1927 yılında dünyaya gelmiştir. 1900 doğumlu olan babası Alaeddin Bey 1976 yılında vefat etmiş olup, 1840 doğumlu olan dedesi A. Vacit Bey 1908 yılında vefat etmiştir. Büyük babası Abdülmennan Bey ismini Mennan kalesinden almaktadır.

Mennan Kalesi, 1486 yılında Gedik Ahmet Paşa tarafından yakılıp yıkılan ve neticede Karamanoğulları Beyliğinin son bulması ile on beş bin çadırdan oluşan Karaman Oymağına bağlı Türkmenlerin Balkanlara ve Kıbrıs’a sürgüne gönderilmesine neden olan acı hatıraların yaşandığı, bu gün terk edilmiş durumda olan bir kaledir.

Abdülmennan Bey ismini bu kaleden almaktadır. Zaten ATALIK ailesine “DİZDAR  OĞULLARI” denmektedir. Dizdar kale komutanı veya BAYRAKTAR anlamına gelmektedir.

A.Vacit ATALIK Bey’in babası Alaeddin Bey Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğü yapmıştır. Mezarı Karamanoğulları ailesinin yattığı Sarıalaeddin Türbesi’nde bulunmaktadır.

A.Vacit ATALIK Bey’in dedesi A.Vacit Bey o tarihtelerde Konya Vilayetine bağlı Niğde’  de kaymakamlık yapmış daha sonra Kozan Vilayeti ve Ermenek’te Reji (Tekel: Tuz, tütün, alkollü içkiler) Müdürlüğü yapmıştır. A. Vacit Bey ayrıca uzun yıllar MÜSTANTIK bu günkü anlamı ile sorgu hakimliği görevinde bulunmuştur. A. Vacit Bey iki dönem Ermenek Belediye başkanlığı yapmıştır.

ATALIK ailesi Deli Başı isyanı ve Ermenek baskınında Ermenek’i savunmak için aktif görevlerde bulunmuştur. Arslan Mehmetoğlunu sorgulayan yargı heyetinde A. Vacit ATALIK Bey in babası Alaeddin Beyde bulunmaktadır.

A.Vacit ATALIK Bey Osmanlıca matbaa ve el yazması belgeleri en iyi tercüme denlerden biridir. O yıllarca Ermenek Mahkemelerinde tapu, ferman ve resmi belgeleri tercüme etmiştir. Karamanoğulları tarihini yıllarca araştırmış, bu konuda en geniş bilgi, belge ve  argümana sahip olanlardan biridir. Karamanoğulları tarihini araştıran Şeref KİŞMİR e bir çok bilgi ve belge sunmuştur. Bu konuda araştırma yapanlara gönüllü olarak bilgi belge aktarımı yaparak yardımcı olmuştur.

Konya Aydınlar Ocağının düzenlediği Salı sohbetlerinde 25 Haziran 2009 günü konuşmacı olarak katılmış, Kalabalık ve seçkin bir dinleyici grubuna hitabetmiştir. Konuşmasında “Oğuz boylarından Karamanoğulları’nın, Ermenek ve bölgesine 1228 yılından itibaren yerleştiklerini ve başlarında Nure Sofu’nun bulunduğunu, Nure Sofu’nun ölümünden sonra başa oğlu Karaman’ın geçtiğini belirterek “Ermenek Bey’i” unvanı alarak daha sonra beyliğini kurduğunu, böylece Ermenek 1228 yılından itibaren Selçuklu Sultanları himayesinde kurulan beyliğin ilk Başkenti olduğunu, Atalık, Karaman Bey’in babası Nureddin Bey’e, Selçuklu Sultanı 1. Alâeddin Keykubat tarafından Karaman Beyliği’nin verildiğine dair “Ey Yüce Karamanoğulları’nın seçkim, namlı şehriyarı Nureddin Beğ” diye başlayan ve “Ben dahi Ermenek, Beğliğin merkezi olmak üzere ikta suretiyle Karamanoğlu Beğliği’ne verdim. Ey âdil olan Nureddin Beğ, Türklüğe, İslâm’a ve bana yaptığın bu yüce hizmetlerinden dolayı; Beğlik fermanı, Hil’at (Beğlik alâmeti), Bayrak. Kılınç, Davul ile bazı armağanları vezirimle size gönderiyorum, Yüce Tanrı’nın biricik lütufları ile her zaman iftihar edeceğimiz Karamanoğulları’nın fatihi Nureddin Beğ’e iş bu fermanım takdim kılınmıştır” şeklindeki fermanını elindeki belgeden okumuştur. Karaman Bey’in ölümünden sonra Karamanoğulları’nın başına Mehmet Bey’in geçtiğini belirten A.Vacit ATALIK Karamanoğlu Mehmet Bey’in Konya’yı fethettikten kısa bir süre sonra “Bugünden sonra hiç kimse sarayda, divanda, meclislerde ve seyranda Türkçeden başka dil kullanmayacaktır. Defterler dahi Türkçe yazılacaktır” sözlerinden oluşan kararını, Alâeddin Tepesi’nin Mevlâna Türbesi’ne bakan tarafında, 13 Mayıs 1277 tarihinde ilân ettiğini ve bu kararını bir fermanla yasalaştırdığını anlatmıştır. Karamanoğulları Beyliğinin Türk kimliğinin harcında ve korunmasında çok büyük emeği olduğunu anlatmıştır.

Ermenek sevdalısı A. Vacit ATALIK Bey Özel İdare Müdürlüğü, Belediye Başkanlığı, Kaymakam vekilliği, Ermenek spor Klubü, Çocuk Esirgeme Kurumu Yöneticiliği, Avcılar ve Atıcılar Klubü kuruculuğuErmenek Kültür Yardımlaşma Derneği Başkanlığı ve Ermenek Sıla Festivalinin kuruculuğunu ve danışmanlığını yapmıştır.

1967 Konya İl yıllığı Ermenek bölümünün komisyon başkanlığınıda yapan A. Vacit ATALIK Bey yörenin kalkınması için bir çok kooperatif ve projenin de kurucu  başkanlığını yapmıştır.

Çilingir ailesinden Ayşe hanımla evli olan A. Vacit ATALIK Bey Ermenek’te kafes avcılığını en iyi bilenlerden biridir. 38 yıllık devlet memurluğu görevinde ve dost sohbetlerinde nezaketi ve saygınlığı ile anılmaktadır.

Allah rahmet eylesin. Sizi asla unutmayacağız.………

   Saygı ve sevgiyle kalınız.                                

                                                                                   Hidayet AYTEKİN

                                                                                Eğitim Bilimleri Uzmanı

                                                                             alpdedeoglu60@hotmail.comBu yazı 6659 defa okunmuştur.

YORUMLARYAZARIN DİĞER YAZILARI