Bugun...

Mustafa ERTAŞ
Türklerde Cerrahinin Gelişimi
Tarih: 22-05-2013 21:59:00 Güncelleme: 22-05-2013 21:59:00


Değerli bilim adamı Prof. Dr. İbrahim CEYLAN’ı dile kolay kırk üç yıldır tanırım.

Tabipliği yanında,bilgi ve kültür için çabalayanlara                                                                                                                                     

candan kucak açar,yardımcı olur.Kendileri Taşeli Bölgesi Ermenek doğumludur.

   Birkaç gün önce Postacı Prof. Dr. İbrahim Ceylan’ın yeni yayınladığı “Türklerde Cerrahinin Gelişimi” adlı eserini getirdi.Değerli okuyucularım Türk Tıp tarihine ve kültürüne bir ilk olarak kazandırdığı bu kitaptan alıntıları buyurun Ceylan hocanın kendi cümlelerini birlikte okuyalım.

   “Türklerde Cerrahinin gelişim evrelerini bütüncül bir yaklaşımla ele almış bir esere ulaşamadım.Çok güç ve büyük sorumluluk isteyen bu konuyu yazmak uzun bir zaman,özveri ile araştırma ve yoğunlaşma gerektiriyordu.Bu konuda birikimleri olan Cerrahinin bazı değerli hocaları ile konu üzerinde görüşmeler ve değerlendirmeler yapıldı…Uzun yıllar kurguladığım çok kaynak tarayarak özenle çalışıp ön hazırlıklarını tamamlamış olduğum ”Türklerde Cerrahi’nin Gelişimi konusunu yazmak için  tek başıma yola çıktım.”

   Değerli okuyucularım bu kitapta Türklerin Cerrahi’ye yaptıkları katkıları konusunda ilginç ve geniş bilgiler öğreniyoruz.

   “Türklerin İslamiyet’i kabulünden sonra cerrahiye duyulan ilginin en güzel örneklerinden meşhur hekim İbn-i Sina’dır.O böbrek taşlarının tedavisi için ilk defa müdahaleyi önermiş,nasıl yapılacağını da ayrıntılarıyla açıklamıştır.”

   Değerli Prof.  Dr. İbrahim Ceylan Hoca “Cerrahi ve Yan Dalları” (19.) asrın sonuna kadar bazı girişimcilerin dışında tıp eğitiminden ayrı tutulmuş itibar görmemiştir.” der.Cerrahinin bugünkü gurur verici hale nasıl geldiğini,

gelişimini…özellikle genç neslin içinde bulundukları imkanları bugünlere taşıyanları bilmesi,gelecek nesillere aktarması görevi olmalıdır.

   “Türklerde Cerrahinin Gelişimi konusunda tarihsel bir perspektiften bakmayı amaçlayan bu çalışma bir tarafıyla konuyla ilgili bir literatür taramasının ürünüdür.Bir bilim adamı olan Prof. Dr. İbrahim Ceylan güçlü akademik kadrolardan öğrendiği bilgi ve etik kurallarla hatırladığı çok değerli hocaları yanında Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver,Prof. Dr. Hilmi Akın hocalarını da saygı ve rahmetle anıyorum diyerek inceliğin,engin kalpliliğin,saygı ve sevginin en güzel vefa örneğini de sergiliyor.Hoca kitabında (15.) yüzyıla kadar Türk ve İslam olmayan hekim adına rastlanmadığını da bildiriyor.”

   Osmanlı Döneminde Darüşşifalarda hasta tedavisi yapılırken musikiden de yararlanılmıştır bilgisini sunar.

  

 

   “1930’lu yıllarda dev bir Üniversite Reformu başlatan Atatürk sayesinde çağdaşlaşmanın  başlangıç yılları olmuştur” diyor.

   Dünyada modern cerrahiye geçiş evreleri 1845-1945 arasında başlamış 1950’li yıllarda ülkemizde ve Dünyada tüm cerrahi dallarında değişimler başlamıştır.

Modern cerrahiye geçiş evreleri bağlamında söz konusu gelişim süreci bu kitapta ele alınmıştır.

 

İyi Cerrah: İyi Ameliyat yapar

 

Daha iyi Cerrah: Hangi hastaya Ameliyat yapılacağını bilir

 

En iyi Cerrah: Hangi hastaya Ameliyat yapılmayacağını bilir

 

       Sayın Prof. Dr. İbrahim Ceylan Hoca bu güzel sözlere”SEVDİĞİM ÜÇLÜ” der.

 

“Türklerde Cerrahinin Gelişimi” eserinde:İslamiyet’in kabulünden sonraki başlıca Türk Devletlerinin tarihiyle tıp konusu birem birem araştırılarak yazılmış ve çok önemli bilgiler sunulmaktadır.İslamiyet’ten önceki ve İslamiyet’in kabulünden sonraki başlıca Türk Devletleri:1-Oğuzlar,2-Hunlar,3-Batı Avrupa Hunları,4-Avarlar,5-Göktürkler-6-Hazarlar,7-Uygurlar,8-Karahanlılar,

9-Gazneliler,10-Büyük Selçuklular,11-Anadolu Selçuklu Devleti,12-Osmanlı Devleti,13-Türkiye Cumhuriyet Dönemi;Türkiye’de cerrahi dallarının başlangıç evrelerine genel bir bakış ve tıp dallarındaki değişim ilerlemeler dünyada modern cerrahiye geçiş evreleri ve bitirirken başlığıyla son buluyor.

   Kitap 17X24 ebadında 168 sayfa birinci hamur,çok güzel bir baskı ile ilk kapağında bir ameliyat anı,son kapağında ise Prof. Dr. İbrahim Ceylan’ın özgeçmiş’i yazılıdır.   Türk Cerrahi Derneği-Ankara 2012

 

                                                                                      Mustafa ERTAŞ

                                                                                     Gazeteci Araştırmacı Yazar

                                                                                     GSM:05058743303

                                                                                     10.02.2013-KONYA Bu yazı 3015 defa okunmuştur.

YORUMLARYAZARIN DİĞER YAZILARI